Vitenvågen

Tungenes, Randaberg

Kunde: Konkurranse
År: 2015
Størrelse: ca 2 500 m²

Tomten ligger på jærens nordspiss, ved innseillingen til Stavanger og Ryfylke. Bygget ligger på et vindutsatt sted. Området er karakterisert av det flate, bølgende og grønne jærlandskapet. Omkringliggende bygningsmiljø kjennetegnes av tradisjonell trearkitektur med saltak.

Prosjektets bærende ide er å utforme et bygg som er godt integrert i landskapet, skjermer mot vind og som tolker den tradisjonelle byggeskikken inn i en ny sammenheng.
Bygget er plassert lavt i terrenget. Takutforming er en stilisert fortolkning av tradisjonelle saltak som kan assosieres ,ed tradisjonelle sjøhusrekker. Enkelte takflater går helt ned til bakken og knytter med det bygget til terrenger ved å trekke naturen opp og over bygget. Bygget stiger fra havet.