Trallfa Tvilling gården

Lura, Sandnes

År: 2007-09
Størrelse: ca 11 300m²

Kontor og næringsbygg