Skeilunden

Sandnes

År: 2004
Størrelse: ca 646m² BYA 392m²

Flerfamiliehus, 4 boenheter.
Kjerneisolert betong.