Prestaskjerslia

Jåsund, Sola

Kunde: Utbygger
År: 2014
Størrelse: 19.000 m² (Tomt)

Om prosjekt
Prosjektet består av 10 eneboliger i rekke (BRA ca 190 m2) og 8 rekkehus.

Status
Ferdigstillt

Foto: Runar W. Thu