Prestaskjershagen

Jåsund, Sola

Om prosjekt
3 leilighetsblokker

Status
Under bygging