Måltidets hus

Stavanger, Ullandhaug

År: 2009
Størrelse: ca 20 500m²

Nasjonalt forskningssenter for industriell gastronomi.

Inneholder forsøkshall 700m2,
laboratorier ca 1500m2,
undervisningskjøkken for Gastronomisk institutt, ca 300m2,
felles kantine m/kjøkken ca 700m2, kontorer, møterom og auditorium, to etasjer med parkeringsanlegg og teknisk rom.