Løyningsveien

Egersund

År: 2003
Størrelse: enebolig 145m² + 45 m² leilighet - BYA 350 m²

Enebolig
Uthus med utleieleilighet