Kanalsletta

Forus, Sola

År: 2013
Størrelse: ca 22 000m²

Næring