Grødem kirke

Grødem

År: 1997-2000
Størrelse: ca 1500m²

Arkitektkonkurranse, nybygg.