Biosynth

Foss-Eikeland, Sandnes

Kunde: Biosynth AS
År: 2017

Nytt hovedkvarter for Biosynth med kontorer, produksjonslokaler og laboratorium.
Illustrasjoner: Vismo