Øygardsstølen

Ørneredet over Lysefjorden i Forsand kommune

År: 1994-95
Størrelse: ca 550 m²

Reiselivsanlegg med 
høyfjellsrestaurant/kjøkken.
Garderobeanlegg for turgåere til Kjerag.