Sandnes Rådhus

Havneparken, Sandnes

Kunde: Konkurranse
År: 2015
Størrelse: ca 10 800 m²

Rådhuset er utformet som et carrèbygg som fyller tomten på vest-, nord- og østsiden. Mot sør er bygget trukket noe tilbake mot rådhusplassen. Inngangspartiet er markert med en lang baldakin og etn inntrukket buet glassfasade. Planen er organisert rundt et atrium sentralt i bygget. 1. etasje er åpen og gjennomsiktig, den eksponerer seg mot omkringliggende miljø. En arkade på tre av byggets sider gir ly for fotgjengere og bidrar til å gi bygget bymessige kvaliteter. Et strengt, regelmessig ytre står i kontrast til et lekent og organisk indre.

Bygget er i 4 etasjer og oppføres i tegl med flatt tak. Et klokketårn er plassert på rådhusplassen foran bygget. Det bidrar til å forsterke rådhusets betydning som signalbygg og fremhever bygget i bybildet.

Arkitektkontoret Vest AS  |   Tlf [+47] 51 68 12 40   |   post@arkvest.no
Arkitektkontoret Vest AS  | Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40 | Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40
Arkitektkontoret Vest AS 
Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40
 Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40