Prestaskjerslia

Jåsund, Sola

Kunde: Utbygger
År: 2014
Størrelse: 19.000 m² (Tomt)

Om prosjekt
Prosjektet består av 10 eneboliger i rekke (BRA ca 190 m2) og 8 rekkehus.

Status
Ferdigstillt

Foto: Runar W. Thu

Arkitektkontoret Vest AS  |   Tlf [+47] 51 68 12 40   |   post@arkvest.no
Arkitektkontoret Vest AS  | Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40 | Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40
Arkitektkontoret Vest AS 
Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40
 Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40