Aktuelt

annonse 0000138397-01

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid plan. 0516.00

Arkitektkontoret Vest AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:
Plan 0516.00 - Detaljregulering for bustader og næring i Trallfavegen 7, Bryne


Referat oppstartsmøte

Planinitiativ
Arkitektkontoret Vest AS  |   Tlf [+47] 51 68 12 40   |   post@arkvest.no
Arkitektkontoret Vest AS  | Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40 | Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40
Arkitektkontoret Vest AS 
Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40
 Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40