Aktuelt

117-2632 annonsetekst

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid plan. 201815

Arkitektkontoret Vest AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:
Plan 201815 Detaljregulering for gnr.47, bnr.40 m.fl., Ganddal.

Referat oppstartsmøte 300818_PDF

Planinitiativ 290818_PDF
Arkitektkontoret Vest AS  |   Tlf [+47] 51 68 12 40   |   post@arkvest.no
Arkitektkontoret Vest AS  | Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40 | Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40
Arkitektkontoret Vest AS 
Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40
 Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40